• Polski
 • English

Księgowość

Prowadzimy uproszczone formy księgowości (ryczałt, podatkowa księga przychodów i rozchodów, VAT rolników) jak i pełną księgowość (księgi handlowe).

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

 • Prowadzenie ewidencji podatkowych, do których zobowiązany jest podatnik
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-28
 • Inne wymagane prawem

Podatkowa księga przychodów i rozchodów:

 • Prowadzenie Księgi Przychodów i rozchodów oraz związanych z nią niezbędnych ewidencji
 • Ustalanie wysokości należnych zaliczek na podatek dochodowy
 • Sporządzanie deklaracji Podatkowych PIT-36 i PIT36L

Księgi handlowe:

 • Sporządzanie planu kont , opracowanie zasad polityki rachunkowości zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości
 • Prowadzenie ksiąg handlowych, ewidencji syntetycznych i analitycznych
 • Ustalanie należnych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych
 • Sporządzanie deklaracji Podatkowych PIT-36, PIT 36L i CIT 8
 • Sporządzanie sprawozdań  i raportów finansowych
 • Sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego

ZUS

 • Sporządzanie deklaracji ZUS pracodawcy i pracownika ( rozliczeniowe, zgłoszeniowe)
 • Elektroniczna wysyłka deklaracji

Kadry i płace

 • Sporządzanie list płac
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych od wynagrodzeń pracowników
 • Prowadzenie akt osobowych.
 • Rozliczenie umów zleceń i o dzieło
 • Szkolenia BHP pracowników
 • Pozostałe czynności wynikające z prawa pracy

Pomoc w zakładaniu firmy, wyborze formy opodatkowania.

Sprawozdawczość GUS, PFRON, KRS i inne na życzenie klienta.

Istnieje możliwość odbioru dokumentów u klienta.

 

Szybki kontakt

Biuro Rachunkowe KAMA
Siuta Katarzyna
ul. Zamkowa 17b
43-502 Czechowice-Dziedzice

20 lat zawodu doradcy podatkowego